مدال خوشرنگ طلا بر سینه زهرا نعمتی

مدال خوشرنگ طلا بر سینه زهرا نعمتی
زهرا نعمتی قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان ریکرو پارالمپیک شد.

مدال خوشرنگ طلا بر سینه زهرا نعمتی

زهرا نعمتی قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان ریکرو پارالمپیک شد.
مدال خوشرنگ طلا بر سینه زهرا نعمتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author