مدال جهانی دور از دسترس نیست؛/ حرف‌های کاپیتان تیم ملی پس از خداحافظی

مدال جهانی دور از دسترس نیست؛/ حرف‌های کاپیتان تیم ملی پس از خداحافظی
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران امیدوار است با شکست پرتغال روی سکوی جهانی بروند.

مدال جهانی دور از دسترس نیست؛/ حرف‌های کاپیتان تیم ملی پس از خداحافظی

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران امیدوار است با شکست پرتغال روی سکوی جهانی بروند.
مدال جهانی دور از دسترس نیست؛/ حرف‌های کاپیتان تیم ملی پس از خداحافظی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author