مدال برنز احسانی در پرتاب وزنه/ جاوید، بیست‌ودومین مدال‌آور کاروان منا

مدال برنز احسانی در پرتاب وزنه/ جاوید، بیست‌ودومین مدال‌آور کاروان منا
تسنیم نوشت: نماینده پرتاب وزنه کشورمان در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو به مدال برنز دست یافت.

مدال برنز احسانی در پرتاب وزنه/ جاوید، بیست‌ودومین مدال‌آور کاروان منا

تسنیم نوشت: نماینده پرتاب وزنه کشورمان در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو به مدال برنز دست یافت.
مدال برنز احسانی در پرتاب وزنه/ جاوید، بیست‌ودومین مدال‌آور کاروان منا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author