مدافع مصدوم در تمرین استقلال

مدافع مصدوم در تمرین استقلال
مدافع  ارمنی استقلال با وجود مصدومیت در تمرین روز گذشته در تمرین امروز تیمش  شرکت کرد.

مدافع مصدوم در تمرین استقلال

مدافع  ارمنی استقلال با وجود مصدومیت در تمرین روز گذشته در تمرین امروز تیمش  شرکت کرد.
مدافع مصدوم در تمرین استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author