مدافع شهرداری اردبیل به پرسپولیس پیوست

مدافع شهرداری اردبیل به پرسپولیس پیوست
مدافع تیم فوتبال شهرداری اردبیل برای مذاکره با پرسپولیس وارد باشگاه پرسپولیس شد و با این تیم قرارداد بست.

مدافع شهرداری اردبیل به پرسپولیس پیوست

مدافع تیم فوتبال شهرداری اردبیل برای مذاکره با پرسپولیس وارد باشگاه پرسپولیس شد و با این تیم قرارداد بست.
مدافع شهرداری اردبیل به پرسپولیس پیوست

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author