مدافع سابق تراکتور به ماشین‌سازی پیوست

مدافع سابق تراکتور به ماشین‌سازی پیوست
مدافع آلبانیایی سابق تراکتورسازی با عقد قراردادی رسما راهی ماشین سازی تبریز شد.

مدافع سابق تراکتور به ماشین‌سازی پیوست

مدافع آلبانیایی سابق تراکتورسازی با عقد قراردادی رسما راهی ماشین سازی تبریز شد.
مدافع سابق تراکتور به ماشین‌سازی پیوست

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author