مخالفت 56 درصدی لهستانی‌ها با بازگشت لوزانو

مخالفت 56 درصدی لهستانی‌ها با بازگشت لوزانو
ایسنا نوشت: در یک نظرسنجی مشخص شد 56 درصد مردم لهستان مخالف حضور لوزانو به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور هستند.

مخالفت 56 درصدی لهستانی‌ها با بازگشت لوزانو

ایسنا نوشت: در یک نظرسنجی مشخص شد 56 درصد مردم لهستان مخالف حضور لوزانو به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور هستند.
مخالفت 56 درصدی لهستانی‌ها با بازگشت لوزانو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author