مخالفت دو عضو هیئت مدیره عقد قرارداد را به تعویق انداخت/ چرا منصوریان امروز سرمربی استقلال نشد؟

مخالفت دو عضو هیئت مدیره عقد قرارداد را به تعویق انداخت/ چرا منصوریان امروز سرمربی استقلال نشد؟
انتظار 5 ساعته خبرنگاران جلوی در وزارت ورزش منجر به انتخاب سرمربی استقلال نشد.

مخالفت دو عضو هیئت مدیره عقد قرارداد را به تعویق انداخت/ چرا منصوریان امروز سرمربی استقلال نشد؟

انتظار 5 ساعته خبرنگاران جلوی در وزارت ورزش منجر به انتخاب سرمربی استقلال نشد.
مخالفت دو عضو هیئت مدیره عقد قرارداد را به تعویق انداخت/ چرا منصوریان امروز سرمربی استقلال نشد؟

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author