مخالفت بارسا و رئال با تغییر شکل کوپادل‌ری

مخالفت بارسا و رئال با تغییر شکل کوپادل‌ری
دو تیم بارسلونا و رئال مادرید و همچنین چند تیم بزرگ اسپانیا، با تغییرشکل مسابقات کوپا دل ری اسپانیا مخالفت کردند.

مخالفت بارسا و رئال با تغییر شکل کوپادل‌ری

دو تیم بارسلونا و رئال مادرید و همچنین چند تیم بزرگ اسپانیا، با تغییرشکل مسابقات کوپا دل ری اسپانیا مخالفت کردند.
مخالفت بارسا و رئال با تغییر شکل کوپادل‌ری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author