محمد قاضی: در جمع مدعیان باقی می‌مانیم

محمد قاضی: در جمع مدعیان باقی می‌مانیم
مهاجم تیم نفت تهران گفت: با بثمررساندن هفت گل در هشت بازی فصل جاری مسئولیت من سنگین‌تر شده است.

محمد قاضی: در جمع مدعیان باقی می‌مانیم

مهاجم تیم نفت تهران گفت: با بثمررساندن هفت گل در هشت بازی فصل جاری مسئولیت من سنگین‌تر شده است.
محمد قاضی: در جمع مدعیان باقی می‌مانیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author