محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد
جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد امروز و با حضور اعضاء در محل خانه کشتی شماره یک برگزار و سرمربی تیم بزرگسالان انتخاب شد.

محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد امروز و با حضور اعضاء در محل خانه کشتی شماره یک برگزار و سرمربی تیم بزرگسالان انتخاب شد.
محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author