محرومیت بلاتر و پلاتینی کاهش یافت

در آستانه انتخاب رئیس جدید فیفا از میزان محرومیت روسای یوفا و فدراسیون بین المللی فوتبال کاسته شد.

اخبر جهان

روزنامه قانون

label, , , , , , , , ,

About the author