محبوبیت قابل توجه ایران در بین کشورهای منطقه

محبوبیت قابل توجه ایران در بین کشورهای منطقه
براساس نتایج نظرسنجی موسسه اصداء بیرسون-مارستیلر، محبوبیت جمهوری اسلامی ایران در بین مردم کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۲ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
۱۸:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


محبوبیت قابل توجه ایران در بین کشورهای منطقه

براساس نتایج نظرسنجی موسسه اصداء بیرسون-مارستیلر، محبوبیت جمهوری اسلامی ایران در بین مردم کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۲ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
۱۸:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


محبوبیت قابل توجه ایران در بین کشورهای منطقه

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author