مجید جلالی به کنفرانس خبری نرسید

مجید جلالی به کنفرانس خبری نرسید
مجید جلالی سرمربی تیم پیکان تهران به کنفرانس خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان نرسید.

مجید جلالی به کنفرانس خبری نرسید

مجید جلالی سرمربی تیم پیکان تهران به کنفرانس خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان نرسید.
مجید جلالی به کنفرانس خبری نرسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author