مجیدی: پرسپولیسی ها کری بخوانند فرهاد را رو می کنم/مجیدی ها سلطان دربی هستند

مجیدی: پرسپولیسی ها کری بخوانند فرهاد را رو می کنم/مجیدی ها سلطان دربی هستند
خبرورزشی نوشت؛ فرزاد مجیدی می گوید عدد 4 متعلق به استقلالی هاست.

مجیدی: پرسپولیسی ها کری بخوانند فرهاد را رو می کنم/مجیدی ها سلطان دربی هستند

خبرورزشی نوشت؛ فرزاد مجیدی می گوید عدد 4 متعلق به استقلالی هاست.
مجیدی: پرسپولیسی ها کری بخوانند فرهاد را رو می کنم/مجیدی ها سلطان دربی هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author