مجله بین المللی/ از روابط مستحکم چین و روسیه تا انزوای انگلیس در منطقه

مجله بین المللی/ از روابط مستحکم چین و روسیه تا انزوای انگلیس در منطقه
در حالی که روابط سیاسی و اقتصادی روسیه با چین روز به روز مستحکم تر می شود انگلیس در اقدامی عجولانه از اتحادیه اروپا خارج شد تا در انزوایی نوین از مرکزیت مالی اروپا خارج شود و زنگ خطر را برای فروپاشی اتحادیه اروپا به صدا درآورد.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


مجله بین المللی/ از روابط مستحکم چین و روسیه تا انزوای انگلیس در منطقه

در حالی که روابط سیاسی و اقتصادی روسیه با چین روز به روز مستحکم تر می شود انگلیس در اقدامی عجولانه از اتحادیه اروپا خارج شد تا در انزوایی نوین از مرکزیت مالی اروپا خارج شود و زنگ خطر را برای فروپاشی اتحادیه اروپا به صدا درآورد.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


مجله بین المللی/ از روابط مستحکم چین و روسیه تا انزوای انگلیس در منطقه

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author