مجلس، طرح نظام جامع آموزش را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را تصویب کردند.
۱۲:۲۶ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


عکس های داغ جدید

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author