مجتبی حسینی، منصور ابراهیم‌زاده دوم می‌شود؟

مجتبی حسینی، منصور ابراهیم‌زاده دوم می‌شود؟
پس از کناره‌گیری یحیی گل‌محمدی از سرمربیگری تیم ذوب‌آهن، دستیارش مجتبی حسینی جانشین او شد.

مجتبی حسینی، منصور ابراهیم‌زاده دوم می‌شود؟

پس از کناره‌گیری یحیی گل‌محمدی از سرمربیگری تیم ذوب‌آهن، دستیارش مجتبی حسینی جانشین او شد.
مجتبی حسینی، منصور ابراهیم‌زاده دوم می‌شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author