مثنوی مولوی به ثبت جهانی می رسد

مثنوی مولوی به ثبت جهانی می رسد
رئیس سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی گفت: با ترکیه به توافق رسیده ایم که مثنوی مولوی به صورت مشترک به ثبت جهانی برسد چراکه مولانا یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه است.
۱۸:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


مثنوی مولوی به ثبت جهانی می رسد

رئیس سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی گفت: با ترکیه به توافق رسیده ایم که مثنوی مولوی به صورت مشترک به ثبت جهانی برسد چراکه مولانا یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه است.
۱۸:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


مثنوی مولوی به ثبت جهانی می رسد

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author