ماهینی‌ به تیم ملی دعوت شد

ماهینی‌ به تیم ملی دعوت شد
کادر فنی تیم ملی شب گذشته با مدافع پرسپولیس تماس گرفت و خواستار حضور وی در اردو شد.

ماهینی‌ به تیم ملی دعوت شد

کادر فنی تیم ملی شب گذشته با مدافع پرسپولیس تماس گرفت و خواستار حضور وی در اردو شد.
ماهینی‌ به تیم ملی دعوت شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author