مالک لیورپول در مصاحبه با اسکای مطرح کرد/ توقف روند بازسازی ورزشگاه اختصاصی لیورپول

مالک لیورپول در مصاحبه با اسکای مطرح کرد/ توقف روند بازسازی ورزشگاه اختصاصی لیورپول
جان هنری، مالک باشگاه لیورپول معتقد است اعتراض هواداران تیم به افزایش قیمت بلیت‌ها، باعث شده تا باشگاه برنامه‌هایش در مورد افزایش ظرفیت ورزشگاه را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

مالک لیورپول در مصاحبه با اسکای مطرح کرد/ توقف روند بازسازی ورزشگاه اختصاصی لیورپول

جان هنری، مالک باشگاه لیورپول معتقد است اعتراض هواداران تیم به افزایش قیمت بلیت‌ها، باعث شده تا باشگاه برنامه‌هایش در مورد افزایش ظرفیت ورزشگاه را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
مالک لیورپول در مصاحبه با اسکای مطرح کرد/ توقف روند بازسازی ورزشگاه اختصاصی لیورپول

label, , , , , , , , , , , ,

About the author