ماسکرانو: می‌دانستیم آرسنال بهم خواهد ریخت

خاویر ماسکرانو، مدافع بارسلونا عنوان کرد که آنها می‌دانستند آرسنال در نیمه دوم کم می‌آورد .

تکنولوژی جدید

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , ,

About the author