ماریو گومز: آینده‌ام را به تقدیر می‌سپارم

ماریو گومز: آینده‌ام را به تقدیر می‌سپارم
مهاجم آلمانی بشیکتاش مایل نیست در آستانه یورو به ترانسفر باشگاهی فکر کند.

ماریو گومز: آینده‌ام را به تقدیر می‌سپارم

مهاجم آلمانی بشیکتاش مایل نیست در آستانه یورو به ترانسفر باشگاهی فکر کند.
ماریو گومز: آینده‌ام را به تقدیر می‌سپارم

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author