مارادونا: پرتغال بیش از حد به رونالدو وابسته است

مارادونا: پرتغال بیش از حد به رونالدو وابسته است
مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین عنوان کرد که تیم ملی پرتغال بیش از حد به کریستیانو رونالدو، فوق ستاره تیمش وابسته است.

مارادونا: پرتغال بیش از حد به رونالدو وابسته است

مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین عنوان کرد که تیم ملی پرتغال بیش از حد به کریستیانو رونالدو، فوق ستاره تیمش وابسته است.
مارادونا: پرتغال بیش از حد به رونالدو وابسته است

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author