ماجرای یاغی شدن اسطوره فوتبال رومانی!

ماجرای یاغی شدن اسطوره فوتبال رومانی!
روزنامه خبرورزشی نوشت: می‌توانید تصور کنید بازیکنی از رئال‌مادرید به تیمی کوچک در ایتالیا برود و سپس با پیراهن بارسلونا خودش را دوباره در لالیگا مطرح کند؟

ماجرای یاغی شدن اسطوره فوتبال رومانی!

روزنامه خبرورزشی نوشت: می‌توانید تصور کنید بازیکنی از رئال‌مادرید به تیمی کوچک در ایتالیا برود و سپس با پیراهن بارسلونا خودش را دوباره در لالیگا مطرح کند؟
ماجرای یاغی شدن اسطوره فوتبال رومانی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author