ماجرای انتقال رفیعی مثل کنعانی‌زادگان جنجالی می شود؟

ماجرای انتقال رفیعی مثل کنعانی‌زادگان جنجالی می شود؟
مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت که سروش رفیعی بازیکن این تیم است و باشگاه‌ها نمی‌توانند با این بازیکن وارد مذاکره شوند.

ماجرای انتقال رفیعی مثل کنعانی‌زادگان جنجالی می شود؟

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت که سروش رفیعی بازیکن این تیم است و باشگاه‌ها نمی‌توانند با این بازیکن وارد مذاکره شوند.
ماجرای انتقال رفیعی مثل کنعانی‌زادگان جنجالی می شود؟

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author