لیگ هلند ویترین فوتبال اروپا است/ جهانبخش: سردار، کریم و سعید به هلند بیایند

لیگ هلند ویترین فوتبال اروپا است/ جهانبخش: سردار، کریم و سعید به هلند بیایند
علیرضا جهانبخش؛ او مدتی سکوت کرد و از رسانه‌ها دور بود اما حالا در گفت و گویی متفاوت از شرایط این روزهای آلکمار می‌گوید و البته بازی تیم ملی مقابل سوریه.

لیگ هلند ویترین فوتبال اروپا است/ جهانبخش: سردار، کریم و سعید به هلند بیایند

علیرضا جهانبخش؛ او مدتی سکوت کرد و از رسانه‌ها دور بود اما حالا در گفت و گویی متفاوت از شرایط این روزهای آلکمار می‌گوید و البته بازی تیم ملی مقابل سوریه.
لیگ هلند ویترین فوتبال اروپا است/ جهانبخش: سردار، کریم و سعید به هلند بیایند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author