لوکاکو: هنوز به سطح سوارز نرسیده ام

لوکاکو: هنوز به سطح سوارز نرسیده ام
روملو لوکاکو،‌ مهاجم اورتون مدعی شد که او هنوز به سطح سوارز نرسیده و باید بهتر از اینها کار کند.

لوکاکو: هنوز به سطح سوارز نرسیده ام

روملو لوکاکو،‌ مهاجم اورتون مدعی شد که او هنوز به سطح سوارز نرسیده و باید بهتر از اینها کار کند.
لوکاکو: هنوز به سطح سوارز نرسیده ام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author