لوریس: باید از اشتباهات بچه گانه دوری کنیم

لوریس: باید از اشتباهات بچه گانه دوری کنیم
کاپیتان تیم ملی فرانسه به بازیکنان این تیم هشدار داد که اشتباهات بازی مقابل جمهوری ایرلند را در مرحله یک چهارم نهایی تکرار نکنند.

لوریس: باید از اشتباهات بچه گانه دوری کنیم

کاپیتان تیم ملی فرانسه به بازیکنان این تیم هشدار داد که اشتباهات بازی مقابل جمهوری ایرلند را در مرحله یک چهارم نهایی تکرار نکنند.
لوریس: باید از اشتباهات بچه گانه دوری کنیم

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author