لهستان مغلوب روسیه شد

لهستان مغلوب روسیه شد
تیم ملی والیبال روسیه در هفته دوم لیگ جهانی والیبال لهستان را شکست داد.

لهستان مغلوب روسیه شد

تیم ملی والیبال روسیه در هفته دوم لیگ جهانی والیبال لهستان را شکست داد.
لهستان مغلوب روسیه شد

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author