لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی

لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی
فدراسیون فوتبال یونان همه مسابقات این کشور را به دلیل آتش سوزی مشکوک خانه رئیس کمیته داوران متوقف کرد.

لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی

فدراسیون فوتبال یونان همه مسابقات این کشور را به دلیل آتش سوزی مشکوک خانه رئیس کمیته داوران متوقف کرد.
لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author