لطیفی: فرق ما و ذوب در تجربه‌ها بود

لطیفی: فرق ما و ذوب در تجربه‌ها بود
مدیر فنی تیم اکسین البرز معتقد است با تجرگی بازیکنان ذوب‌آهن موجب صعودشان به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شده است.

لطیفی: فرق ما و ذوب در تجربه‌ها بود

مدیر فنی تیم اکسین البرز معتقد است با تجرگی بازیکنان ذوب‌آهن موجب صعودشان به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شده است.
لطیفی: فرق ما و ذوب در تجربه‌ها بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author