لطفی که استقلال با جذب کاوه رضایی به پرسپولیس کرد!

لطفی که استقلال با جذب کاوه رضایی به پرسپولیس کرد!
استقلالی‌ها با جذب کاوه رضایی به طور ناخواسته لطفی بزرگ در حق هواداران پرسپولیس کردند.

لطفی که استقلال با جذب کاوه رضایی به پرسپولیس کرد!

استقلالی‌ها با جذب کاوه رضایی به طور ناخواسته لطفی بزرگ در حق هواداران پرسپولیس کردند.
لطفی که استقلال با جذب کاوه رضایی به پرسپولیس کرد!

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author