قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵

قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
قیمت طلا دیروز در بازار تهران اندکی کاهش یافت، اما به احتمال زیاد روند کاهش قیمت امروز متوقف می شود.
۰۷:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵

قیمت طلا دیروز در بازار تهران اندکی کاهش یافت، اما به احتمال زیاد روند کاهش قیمت امروز متوقف می شود.
۰۷:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author