قیمت طلا، سکه و ارز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

قیمت طلا، سکه و ارز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
روند کاهش قیمت طلا امروز نیز ادامه یافت.
۰۸:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

روند کاهش قیمت طلا امروز نیز ادامه یافت.
۰۸:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author