قوچان‌نژاد: داشتم شادی می‌کردم چیزی ندیدم

قوچان‌نژاد: داشتم شادی می‌کردم چیزی ندیدم
رضا قوچان نژاد حاضر نشد بعد از بازی درباره درگیری بین نیمکت های دو تیم حرف بزند.

قوچان‌نژاد: داشتم شادی می‌کردم چیزی ندیدم

رضا قوچان نژاد حاضر نشد بعد از بازی درباره درگیری بین نیمکت های دو تیم حرف بزند.
قوچان‌نژاد: داشتم شادی می‌کردم چیزی ندیدم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author