قول منصوریان به رحمتی /در استقلال بمانم دستیارم می‌شوی!

قول منصوریان به رحمتی /در استقلال بمانم دستیارم می‌شوی!
علیرضا منصوریان به کاپیتان تیمش قول داده تا در آینده او را دستیار خودش کند.

قول منصوریان به رحمتی /در استقلال بمانم دستیارم می‌شوی!

علیرضا منصوریان به کاپیتان تیمش قول داده تا در آینده او را دستیار خودش کند.
قول منصوریان به رحمتی /در استقلال بمانم دستیارم می‌شوی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author