قوانین جدید توپ طلا اعلام شد

قوانین جدید توپ طلا اعلام شد
ورزش3 نوشت: نشریه فرانسوی فرانس فوتبال قوانین جدید برای اهدا توپ طلا را به دنبال جدایی آن از جایزه مرد سال فیفا را اعلام کرد.

قوانین جدید توپ طلا اعلام شد

ورزش3 نوشت: نشریه فرانسوی فرانس فوتبال قوانین جدید برای اهدا توپ طلا را به دنبال جدایی آن از جایزه مرد سال فیفا را اعلام کرد.
قوانین جدید توپ طلا اعلام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author