قهرمانی اروپا هیچ‌وقت از ذهن من پاک نمی‌شود/ پیام تبریک کی‌روش برای طرفداران منچستر

قهرمانی اروپا هیچ‌وقت از ذهن من پاک نمی‌شود/ پیام تبریک کی‌روش برای طرفداران منچستر
سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران به بهانه قهرمانی شیاطین سرخ اولدترافورد پیام تبریکی برای طرفداران این تیم انگلیسی ارسال کرد.

قهرمانی اروپا هیچ‌وقت از ذهن من پاک نمی‌شود/ پیام تبریک کی‌روش برای طرفداران منچستر

سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران به بهانه قهرمانی شیاطین سرخ اولدترافورد پیام تبریکی برای طرفداران این تیم انگلیسی ارسال کرد.
قهرمانی اروپا هیچ‌وقت از ذهن من پاک نمی‌شود/ پیام تبریک کی‌روش برای طرفداران منچستر

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author