قنبرزاده: / برگزاری فینال در خرمشهر ادای دین به شهدا است

قنبرزاده: / برگزاری فینال در خرمشهر ادای دین به شهدا است
عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران گفت:برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر 2 جنبه دارد که البته جنبه های مثبت آن زیاد است.

قنبرزاده: / برگزاری فینال در خرمشهر ادای دین به شهدا است

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران گفت:برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر 2 جنبه دارد که البته جنبه های مثبت آن زیاد است.
قنبرزاده: / برگزاری فینال در خرمشهر ادای دین به شهدا است

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author