قطع ارتباط مرکز حقوق بشر اراضی اشغالی با ارتش اسرائیل

قطع ارتباط مرکز حقوق بشر اراضی اشغالی با ارتش اسرائیل
«بت سلم» مرکز اطلاعات حقوق بشر در اراضی اشغالی، همکاری های خود با نیروهای مسلح رژیم اسرائیل را قطع کرد.
۲۳:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


قطع ارتباط مرکز حقوق بشر اراضی اشغالی با ارتش اسرائیل

«بت سلم» مرکز اطلاعات حقوق بشر در اراضی اشغالی، همکاری های خود با نیروهای مسلح رژیم اسرائیل را قطع کرد.
۲۳:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


قطع ارتباط مرکز حقوق بشر اراضی اشغالی با ارتش اسرائیل

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author