قضاوت بازی حساس جام جهانی فوتسال به یک ایرانی رسید

قضاوت بازی حساس جام جهانی فوتسال به یک ایرانی رسید
یک داور ایرانی قضاوت یک دیدار حساس مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال را برعهده خواهد داشت.

قضاوت بازی حساس جام جهانی فوتسال به یک ایرانی رسید

یک داور ایرانی قضاوت یک دیدار حساس مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال را برعهده خواهد داشت.
قضاوت بازی حساس جام جهانی فوتسال به یک ایرانی رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author