قشقایی7 – پرسپولیس 6؛ شگفتی تاریخی در حافظیه/ حذف پرسپولیس در مرحله یک سی و دوم

قشقایی7 – پرسپولیس 6؛ شگفتی تاریخی در حافظیه/ حذف پرسپولیس در مرحله یک سی و دوم
پرسپولیس بدون حضور ملی پوشان خود در ضربات پنالتی و بعد از اینکه در وقت عادی به تساوی رسید در پنالتی شکست خورد تا حذف شده بزرگ این رقابت ها لقب گرفت.

قشقایی7 – پرسپولیس 6؛ شگفتی تاریخی در حافظیه/ حذف پرسپولیس در مرحله یک سی و دوم

پرسپولیس بدون حضور ملی پوشان خود در ضربات پنالتی و بعد از اینکه در وقت عادی به تساوی رسید در پنالتی شکست خورد تا حذف شده بزرگ این رقابت ها لقب گرفت.
قشقایی7 – پرسپولیس 6؛ شگفتی تاریخی در حافظیه/ حذف پرسپولیس در مرحله یک سی و دوم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author