قرارداد صادقی با پیکان فردا نهایی می‌شود

قرارداد صادقی با پیکان فردا نهایی می‌شود
مدافع جدید پیکان از صبح فردا در تمرینات این تیم حضور پیدا می‌کند.

قرارداد صادقی با پیکان فردا نهایی می‌شود

مدافع جدید پیکان از صبح فردا در تمرینات این تیم حضور پیدا می‌کند.
قرارداد صادقی با پیکان فردا نهایی می‌شود

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author