قانون عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس

قانون عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس
با توجه به صحبت های بهروان و موضع برانکو و خوردبین به نظر می رسد بازی پرسپولیس و قشقایی شیراز به تعویق بیفتد.

قانون عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس

با توجه به صحبت های بهروان و موضع برانکو و خوردبین به نظر می رسد بازی پرسپولیس و قشقایی شیراز به تعویق بیفتد.
قانون عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author