فیلم مقاومت باید به کانون فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شود

فیلم مقاومت باید به کانون فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شود
رئیس رسانه ملی گفت: رسانه ملی ازجشنواره مقاومت به عنوان پایگاه سینمایی ضدسلطه و صهیونیسم حمایت می‌کند. علی عسکری افزود: این جشنواره که پایگاه فرهنگی در منطقه پیدا کرده باید به کانون فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شود.
۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


فیلم مقاومت باید به کانون فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شود

رئیس رسانه ملی گفت: رسانه ملی ازجشنواره مقاومت به عنوان پایگاه سینمایی ضدسلطه و صهیونیسم حمایت می‌کند. علی عسکری افزود: این جشنواره که پایگاه فرهنگی در منطقه پیدا کرده باید به کانون فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شود.
۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


فیلم مقاومت باید به کانون فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author