فیفا با تغییر برنامه موافقت نکرد/ ایران ـ کره‌جنوبی در شب عاشورا

فیفا با تغییر برنامه موافقت نکرد/ ایران ـ کره‌جنوبی در شب عاشورا
به گفته محمدرضا ساکت مدیر تیم‌های ملی فیفا با درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای تغییر زمان ایران و کره جنوبی موافقت نکرده است.

فیفا با تغییر برنامه موافقت نکرد/ ایران ـ کره‌جنوبی در شب عاشورا

به گفته محمدرضا ساکت مدیر تیم‌های ملی فیفا با درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای تغییر زمان ایران و کره جنوبی موافقت نکرده است.
فیفا با تغییر برنامه موافقت نکرد/ ایران ـ کره‌جنوبی در شب عاشورا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author