فولاد در آخرین دقایق صعود کرد

فولاد در آخرین دقایق صعود کرد
فولاد خوزستان با شکست دادن عقاب تبریز به مرحله یک شانزدهم جام حذفی صعود کرد.

فولاد در آخرین دقایق صعود کرد

فولاد خوزستان با شکست دادن عقاب تبریز به مرحله یک شانزدهم جام حذفی صعود کرد.
فولاد در آخرین دقایق صعود کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author