فقط حمایت شده ام/ کمالوند: نمی‌دانم ته جدول چه می‌کنیم!

فقط حمایت شده ام/ کمالوند: نمی‌دانم ته جدول چه می‌کنیم!
انتهای جدول رده‌بندی لیگ بسیار عجیب است. دیدن دو تیم گسترش فولاد و استقلال در رده‌های پایانی، غیرقابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق لیگ تا هفته ششم است.

فقط حمایت شده ام/ کمالوند: نمی‌دانم ته جدول چه می‌کنیم!

انتهای جدول رده‌بندی لیگ بسیار عجیب است. دیدن دو تیم گسترش فولاد و استقلال در رده‌های پایانی، غیرقابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق لیگ تا هفته ششم است.
فقط حمایت شده ام/ کمالوند: نمی‌دانم ته جدول چه می‌کنیم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author