«فصل داغ فوتبال» چرا یخ زد؟

«فصل داغ فوتبال» چرا یخ زد؟
«فصل داغ فوتبال» نام برنامه ای بود که از چند هفته پیش از شبکه ورزش روی آنتن می رفت و درست در روزهایی که تنور فوتبال یورو داغ می شد پخش آن متوقف شد!

«فصل داغ فوتبال» چرا یخ زد؟

«فصل داغ فوتبال» نام برنامه ای بود که از چند هفته پیش از شبکه ورزش روی آنتن می رفت و درست در روزهایی که تنور فوتبال یورو داغ می شد پخش آن متوقف شد!
«فصل داغ فوتبال» چرا یخ زد؟

خرید vpn kerio رایگان

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author